Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora?

Salmo 120:3